Hz. Âdem ve Hz. Havva’nın çocukları nasıl çoğalmışlardır?

Kardeş evliliği yasak olmasına rağmen, Hz. Âdem ile Hz. Havva’dan dünyaya gelen çocuklar nasıl çoğaldı? Bu konuda temel olarak iki farklı yaklaşımın olduğunu görüyoruz:

  • Birinci görüşe göre, kaynakları çok sağlam olmasa da, Hz. Havva 20 doğum yapmış, her doğumda bir erkek bir kız doğurmuş, bir önceki ve bir sonraki doğumda doğan kardeşler birbirleriyle evlenebilmiş, insanların sayısı belli bir miktara ulaşınca, Rabbimiz kardeşler arasındaki bu evlenmeyi yasaklamıştır. Dinin temeli olan iman esasları her dönemde aynı iken, Hz. Âdem’den Peygamberimize kadar insanlar için farklı şeriatlar (kurallar) geçerli olmuştur. Bir çocuğun gelişme döneminde, beslenme rejiminde yaşanan değişimleri hatırlayalım. Bebeklik döneminde anne sütü en güzel gıda iken, daha sonra çorba, meyve suları vb. ile beslenme çeşitlilik göstermeye başlar ve çocuk belli bir yaşa gelince her şeyi yiyip içebilecek bir kabiliyete kavuşur. İnsanlığın binlerce yıllık yaşamında da, olgunluk dönemi olan Peygamber Efendimiz dönemindeki evrensel kurallara kadar farklı kurallar geçerli olmuştur. Rabbimizin bu kuralları, gönderilen toplulukların maslahatına göre indirdiği açıktır. İnsanlığın o dönemki ihtiyaçları içerisinde, neslin çoğalması için bu uygulamaya gidilmiştir. Ayrıca, burada belli bir prensibe yine riayet edildiğine, aynı batındaki (doğumdaki) kardeşlerin evlenmesine yine izin verilmediğine, bir önceki ve bir sonraki kardeşler arasında eşleştirmenin gerçekleştirildiğine dikkat çekmek gerekiyor. Bir diğer husus da, Hz. Âdem’in çocukları birbirleri ile evlenebileceklerini bilmediklerinden, kardeşler arası evlenmenin getireceği birçok olumsuz sonucun o dönemde geçerli olmadığıdır.
  • İkinci görüş ise, Cenab-ı Hakk’ın bazı kişileri anne-babadan dünyaya gelme biçimindeki kanuna istisna oluşturacak biçimde yarattığından hareket ederek, ilk insanların kardeş evliliği ile çoğalmasını zaruri görmemektedir. Örneğin, Yüce Rabbimiz Hz. Âdem’i anasız ve babasız, Hz. İsa’yı babasız biçimde yaratmış; Hz. Zekeriya ve eşi çocuk yapma imkânından mahrum olmasına rağmen Hz. Yahya’yı onlara lûtfetmiştir. Bu çerçevede, Hz. Âdem’in çocuklarının birbirleri ile evlenmeleri hususuna Kur’an’da yer verilmemiş olup, Allah’ın birçok erkek ve dişi yaratarak insanları çoğaltmış olması ihtimalini Kur’an reddetmemektedir.

Her iki açıklamada kendi içinde tutarlıdır. Şu anda kardeş evliliğinin yasak olması nedeniyle, paralellik açısından ikinci görüş daha makûl gibi gözükürken, gerek tarih içerisinde farklı şeriatların gönderildiği gerçeği, gerekse “birlik ve kardeşlik” hakikatının insanların aynı kökten türemesinde daha açık biçimde yansıdığı dikkate alındığında, birinci görüş daha makul gözükmektedir.

Herşeyin doğrusunu O bilir.

Dr. Naim Tatlıcı

 

(22352)

kez okunmuştur.

(22352)

Speak Your Mind

*