Tüm Sorular-Cevaplar

Kur’an’ın bazı âyetlerinde Yüce Rabbimizin “Biz” ifadesini kullanmasının hikmeti nedir?

Kur’ân’da Rabbimiz hakkında “Yaratanların en güzeli” gibi ifadelerin bulunmasının hikmeti nedir? Hz. Musa Hz. İsa’nın dayısı mıdır? Değilse neden Kur’an’da Hz. Meryem’e “Harun’un kız kardeşi” olarak hitap edilmektedir?

“Allah’ın kötülükleri iyiliklere çevirmesi” ile ne kastedilmektedir?

İblis cinlerden ise neden secde emrine muhatap oldu? Meleklerden ise nasıl isyan etti? Kur’an’da Hz. Âdem ve Hz. Havva’ya şirk isnadı mı vardır?

Hz. Nuh’un Gemisinin Üzerinde Durduğu Dağ Cudi mi? Ağrı mı?

İnsan vücudunda 360 eklem olduğunu belirten hadisi nasıl anlamak gerekir? Hz. Havva Hz. Âdem’in eğe (kaburga) kemiğinden mi yaratılmıştır?

Hz. Azrail aynı anda eceli gelen o kadar kişinin canını nasıl alıyor?

Rızık Allah’ın taahhüdü altında olduğu halde açlıktan ölenleri nasıl izah ederiz? Cennetle müjdelenme var mıdır? Varsa 10 kişi olmasının ve hepsinin erkek olmasının hikmeti nedir?

Peygamber Efendimize ilk vahiy geldiğinde neyi “okuması” istenmişti?

Peygamberimiz okuma-yazma biliyor muydu? Hicri takvimde gece mi gündüz mü önce gelir? Bunun önemi nedir?

Hadiste üç mescitten başkasına yolculuk edilmeyeceği belirtildiğine göre Eyüp Sultan ve Sultanahmet Camii gibi yerlere yolculuk yapılabilir mi?

Peygamber Efendimiz 571-632 arasında yaşadıysa 61 yaşında vefat etmiş olur. Neden 63 olarak biliniyor? Kur’ân’da 6666 âyet olduğunu biliyorduk. Ancak elimizdeki mushaflarda ayet sayısı daha az gözüküyor. Bunun nedeni nedir?

Peygamberlerin mesajını işitmemiş kimseler cehenneme mi gidecekler?

Surya namaskara nedir? Namazla bir ilgisi var mıdır? Evrime ve evrim teorisine nasıl bakmalı?

Hz. Âdem ve Hz. Havva’nın çocukları nasıl çoğalmışlardır?

Tağut nedir? Demir yeraltından çıkarılmakta olduğu halde neden Kur’an’da demir için “indirdik” tabiri yer almaktadır?

Miladi takvim-Hicri takvim ve yılbaşı tartışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Kader nedir? Mademki kaderde bir adamın belli bir vakitte ölmesi yazılmıştır öyleyse silahla ölüme sebep olan katilin ne suçu var?

İradeyi de Allah yarattığına göre hidayet yolunu seçen Hz. Ömer’in iradesi dalalet yolunu seçen Ebu Cehil’in iradesinden farklı yaratılmış olamaz mı?

Allah Teâla dileyeni mi dilediğini mi hidayete erdirmektedir? Cenâb-ı Hakk bizim bu dünyada nasıl hareket edeceğimizi biliyor olmasına rağmen bizleri imtihan için dünyaya göndermesinin hikmeti nedir?

Kader inancı kötü yönde kullanılmış mıdır?

Geçmişe ve geleceğe bakışta kader açısından bir farklılık olmalı mıdır? Kalpleri mühürlenmiş kişilerin iman etmemelerinden dolayı sorumlu tutulmaları doğru mu?

Hayır da şer de Allah’tan mı? Yoksa hayır Allah’tan şer nefsimizden mi?

Cenab-ı Allah insanlara günah işlemeyi emreder mi? Bazı amellerin kaderi değiştirebileceği söyleniyor. Kader değişir mi?

Yüce Rabbimizin kötülüklere rızası yoksa neden çevremizde birçok kötülüğe şahit oluyoruz?

İslam ülkeleri Ramazan’a ve bayrama neden farklı tarihlerde başlamaktadır? İslam’da kandil gecelerini kutlamak var mıdır?

Ölülerin ardından Kur’an okunur mu?

Şefaat ve tevessül ne demektir? Gıybet ne zaman caiz olur?

KAYNAKÇA

(6843)

Speak Your Mind

*