KAYNAKÇA

Abdulhamit Sinanoğlu, İslâm’ın İlk Siyasallaştırılma Sürecinde “Kader” İnancı, AÜÎFD, S. 2, s. 249-276, 2002.

Abdullah bin Abdulhamid el-Eserî,  Meşru, Bidat Tevessül Çeşitleri ve Hükümleri, Guraba Yayınları.

Abdurrahman Dilipak, http://www.islamdunyasi.com/cgi-bin/index.pl?mod=news;op=author_id;id=1847

Abdülcelil Candan, Kur’an Okurken Zihne Takılan Ayetler (Müşkil Ayetler), Elest Yayınları, 2007.

Adem Tatlı, http://www.sorularlaislamiyet.com/article/13296/nuh-a-s-in-gemiye-aldigi-canlilarin-sadece-evcil-hayvanlar-olduguna-ve-kelebek-yilan-vb-hayvanlarin-alinmadigina-delil-nedir.html

Adem Tatlı, http://www.sorularlaislamiyet.com/qna/3141/nuh-tufani-butun-dunyayi-yeryuzunu-kaplamis-midir-insanligin-soyu-hz-nuh-un-ogullarindan-mi-devam-etmistir.html

Ahmet Kalkan, Kavram Tefsiri, Davut Emre Yayınevi.

Ahmet Musaoğlu, Nuh’un Gemisi Yalanı… Ararat Cudi Dağı Oluyor, 27/04/2010. http://www.ahmetmusaoglu.org/makaleler/112/NUH—UN-GEMISI–YALANI…-Ararat-Cudi-Dagi-oluyor-Ahmet-Musaoglu.html

Ahmet Şahin http://www.ahmetsahin.org/makaledetay.asp?id=470

Akif Emre, http://www.yenisafak.com.tr/arsiv/2004/ocak/01/aemre.html

Ali Arslan, Büyük Kur’an Tefsiri, Arslan Yayınları.

Ali Bulaç, http://www.zaman.com.tr/yazar.do?yazino=631137

Ali Bulaç, Kur’an-ı Kerim’in Türkçe Anlamı, Bakış Yayınları.

Ali Ferşadoğlu, http://www.yeniasya.com.tr/2009/02/02/yazarlar/afersadoglu.htm

Ali Şeriati, Toplum Bilim Üzerine, Bir Yayıncılık, 1985.

Aliye Çınar, Leibniz’de Kötülük Problemi ve Teodise, UÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, S.1, s. 161-177, 2005.

Aydın Topaloğlu, Ateizm ve Eleştirisi, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Bayraktar Bayraklı, Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur’an Tefsiri, Bayraklı Yayınları

B. S. Nursi, Risale-i Nur,  23. Lema, 28. Lema, 22. Mektup’un Hatimesi, 24. Mektup 5. Nükte, 28. Mektup, 15. Söz, 16. Söz, 18. Söz, 26. Söz, 30. Söz, 32. Söz, İşarat-ül İcaz, Mesnevi-i Nuriye

Bill Crouse ve Gordon Franz, Mount Cudi–The True Mountain of Noah’s Ark, Bible and Spade, 2006. http://www.biblearchaeology.org/publications/bas19_4.pdf

Bill Crouse, Nuh’un Gemisi: Gemi’nin Son Rıhtımı, Arkeoloji ve Kutsal Kitap Araştırmaları, C.5, No:13, 1992. http://www.yaklasansaat.com/eski_kavimler/nuh/bill_crouse_nuh_un_gemisinin_son_rihtimi_cudi.asp

Bünyamin Açıkalın, Tefsir Literatüründe Nuh Aleyhisselam Kıssası. http://www.sabah.com.tr/Gundem/2012/04/22/nuhun-gemisi-cudide

Can Ataklı, http://haber.gazetevatan.com/haberdetay.asp?Newsid=177129&Categoryid=4&wid=142

Caner Taslaman, Evrim Teorisi, Felsefe ve Tanrı, İstanbul Yayınevi. http://www.evrim.gen.tr

Casim Avcı, http://www.sonpeygamber.info/3-hz-muhammed-sav-in-dogumu

Celal Yıldırım, İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları.

David Wynick, http://www.askabiologist.org.uk/answers/viewtopic.php?id=3009

Davut Aydüz http://www.cevaplar.org/index.php?content_view=1616&ctgr_id=59

Diyanet İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 2001.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Dini Kavramlar Sözlüğü. http://www.diyanet.gov.tr/yayin/basiliyayin/ydinikavramlaryazdir.asp?id=616

Diyanet İşleri Başkanlığı, İlmihal I İman ve İbadetler, TDV Yayınları.

Durak Pusmaz, http://www.sorularlaislamiyet.com/article/15326/beraat-kandiline-ozel-bir-namaz-var-midir-bu-gece-hakkinda-detayli-bilgi-verir-misiniz.html

Duygu Alkan, Oktay Çakır, Zeynep Molder, Deniz Çoban, Demir Tarihi I, Hurdacı Dergisi, S. 2.

Dücane Cündioğlu, http://yenisafak.com.tr/Yazarlar/?i=15440&y=DucaneCundioglu

Ebu Bekir Cabir el-Cezâiri, En Kolay Tefsir, Mektup Yayınları.

Ebu Cafer Muhammed b. Cerir et-Taberi, Taberi Tefsiri, Hisar Yayınevi:

Ebubekir Sifil, 25/08/2008, Milli Gazete, http://www.milligazete.com.tr/makale/hilal-gozetleme-hesap-ve-ruyet-103925.htm

Ebubekir Sifil, Kutlu Doğum Haftası Dolayısıyla, Milli Gazete, 24 Nisan 2004. http://www.ebubekirsifil.com/index.php?sayfa=detay&tur=gazete&no=189

Ebu’l Al’a Mevdudi, Tefhimu’l Kur’an Kur’an’ın Anlam ve Tefsiri, İnsan Yayınları.

Elif Eryarsoy Aydın,  Cennetle Müjdelenen Sahabeler (Aşere-i Mübeşşere), http://www.sonpeygamber.info/cennetle-mujdelenen-sahabeler-asere-i-mubessere

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kuran Dili Tefsiri, Azim Dağıtım.

Emin Çölaşan, http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/6426013.asp?yazarid=5&gid=61

Emine Şenlikoğlu, Gençliğin İmanını Sorularla Çaldılar, Mektup Yayınları.

Fahruddin Er-Râzi, Tefsir-i Kebir Mefâtihu’l-Gayb, Akçağ Yayınları: 2/340-342.

Faruk Beşer, http://farukbeser.com/soru/kader-ve-katil-167.htm

Faruk Beşer, http://farukbeser.com/soru/sefaat-var-midir-337.htm

Faruk Beşer, http://farukbeser.com/soru/sefaat-ya-rasulellah-173.htm

Faruk Beşer, http://farukbeser.com/soru/tevessul-10711.htm

Faruk Beşer, http://farukbeser.com/soru/yasin-fatiha-ve-adet-266.htm

Faruk Beşer, http://farukbeser.com/yazi/ramazanin-tespiti-nasil-olur-10.htm

Faruk Beşer, http://www.stargazete.com/guncel/yazar/faruk-beser/kandillerin-mubarek-gecelerin-asli-nedir-haber-112674.htm

Faruk Beşer, http://www.stargazete.com/guncel/yazar/faruk-beser/ru-yeti-hilal-ya-da-ramazan-in-tespitindeki-buyuk-ayibimiz-haber-124114.htm

Fatih Kalender, http://arzuhalfm.com/fikihi-meseleler/hilal-in-subutunda-hesaba-itibar-edilir-mi.html

Fatma Bayram,  http://www.sonpeygamber.info/mevlid-kandili-nasil-idrak-edilir

Fatma Bayram, http://www.sonpeygamber.info/sorularla-peygamberimiz/duada-baskasinin-araci-kilinmasi

Gerçeğe Doğru Dergisi, S. 5, s. 34, Zafer Yayınları

H. Musa Bağcı, Kader İnancının Siyasetle İlişkisi ve Bu İlişkinin Hadis Uydurmadaki Rolü, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, S. 2, 2000.

Hamdi Döndüren, Altınoluk Dergisi, Temmuz-2001, S. 185, s. 041. http://www.altinoluk.com/dergi/index.php?sayfa=yazarlar&yazar_no=237&MakaleNo=d185s041m1&AdBasHarf=H&limit=0-15

Hamdi Döndüren, Delilleriyle İslam İlmihali.

Hamdi Döndüren, İnsanlığa Son Çağrı, Kur’an-ı Kerim Meal-Tefsir-Ansiklopedik İndeks, Maide/35. Ayet dipnotu. 216-217

Hamza Yardımcıoğlu, http://hamzayardimcioglu.blogspot.com/p/cudi-ve-agr-hakkndaki-yanlglar.html

Hanifi Şahin, İlk Dönem Kader Tartışmalarında Siyasetin Rolü, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 36, 2011.

Hasan Kamil Yılmaz, Tevessül ve İstimdad. http://hasankamilyilmaz.com/index.php?option=com_content&task=view&id=181&Itemid=29

Hayrettin Karaman http://www.hayrettinkaraman.net/sc/00024.htm

Hayrettin Karaman, Bağlayıcılık Bakımından Rasûlullah’ın Davranışları http://www.sonpeygamber.info/baglayicilik-bakimindan-rasulullahin-davranislari

Hayrettin Karaman, http://www.hayrettinkaraman.net/kitap/helalharam/0119.htm

Hayrettin Karaman, http://www.hayrettinkaraman.net/kitap/helalharam/0142.htm

Hayrettin Karaman, http://www.hayrettinkaraman.net/kitap/meseleler/0097.htm

Hayrettin Karaman, http://www.hayrettinkaraman.net/kitap/meseleler/0112.htm

Hayrettin Karaman, http://www.hayrettinkaraman.net/kitap/meseleler/0353.htm

Hayrettin Karaman, http://www.hayrettinkaraman.net/kitap/meseleler/0041.htm

Hayrettin Karaman, http://www.hayrettinkaraman.net/makale/0736.htm

Hayrettin Karaman, http://www.hayrettinkaraman.net/yazi/hayat/0369.htm

Hayrettin Karaman, http://www.hayrettinkaraman.net/yazi/hayat/0377.htm

Hayrettin Karaman, http://www.hayrettinkaraman.net/yazi/hayat2/0003.htm

Hayrettin Karaman, http://www.hayrettinkaraman.net/yazi/hayat2/0270.htm

Hayrettin Karaman, http://www.hayrettinkaraman.net/yazi/laikduzen/4/0041.htm

Hayrettin Karaman, http://www.hayrettinkaraman.net/yazi/laikduzen/4/0020.htm

Hayrettin Karaman, http://yenisafak.com.tr/Yazarlar/?t=13.08.2010&y=HayrettinKaraman

Hayrettin Karaman, Mustafa Çağrıcı, İbrahim Kâfi Dönmez, Kur’an Yolu Türkçe Meâl ve Tefsir, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2007.

Hicabi Kırlangıç, Türkiye’de Dini Terminolojinin Oluşmasında Farsça’nın Etkisi. http://www.irankulturevi.com/turkce/name/13-14/13-6.htm

Hüdaverdi Adam, Ölüm ve Hakkında Bazı Meseleler, Köprü Dergisi, S. 76, 2001. http://www.koprudergisi.com/index.asp?Bolum=EskiSayilar&Goster=Yazi&YaziNo=14

Hüseyin Yılmaz, http://www.suleymaniyevakfi.org/arastirmalar/kurani-nasil-okumaliyiz.html

Hüseyin Yılmaz, http://www.tebyin.de/KUR-gr-AN-N%26%23304%3BYE-OKUNUR–f-.htm

Ionut Cristian Romanu, Emanuel Diaconescu, Bioarticular Friction, http://www.usv.ro/pro-doct/database/2010/26/prezentate/01.pdf

İbn Kesir, İbni Kesir Tefsiri,  Çağrı Yayınları.

İbrahim Bor, Kötülük Sorunu ve Kantçı Negatif Teodise, Dicle Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 9, 2007.

İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte Muhtasarı ve Şerhi, Akçağ Yayınları http://hadis.resulullah.org/index.php?s=oku&id=2429

İmam Gazali, Kimyâ-yı Saadet, Yeni Şafak.

İmam Kurtubi, el-Camiu li-Ahkami’l-Kur’an, Buruç Yayınları

İmam Nesefi, Nesefi Tefsiri, Ravza Yayınları: 1/266-269

İsmail Hakkı Bursevi, Rûhu’l-Beyan Tefsiri, Fatih Yayınevi

İsmail Lütfi Çakan, En Faziletli Üç Mescid, Altınoluk Dergisi, S. 18, 1987. http://dergi.altinoluk.com/index.php?sayfa=yillar&MakaleNo=d018s008m1

İzzet Derveze, Et-tefsiru’l-hadis, Ekin Yayınları.

James Owen http://news.nationalgeographic.com/news/2006/08/060810-evolution.html

John. P. Rafferty, New Thinking About Evolution, Rosen Education Service.

Kevser Başar, Cahiliye Dönemi Arap Takviminde Nesî, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2006.

M. Ali Kaya, http://www.fikirbahcesi.org/soru-cevap/sefaat-ne-demektir.html

M. Emin Parlaktürk, http://www.habervaktim.com/yazar/40169/oruc_mubarek_geceden_once_mi_tutulmali_sonra_mi.html

M. Hanefi Palabıyık, Klasik İslam Coğrafyacılarına Göre ‘Ağrı Ve Cûdî Dağları’, Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, S.19, 2007.

M.Yaşar Kandemir, İ. Lütfi Çakan, Raşit Küçük, Riyazüs Salihin, Erkam Yayınları.

Mahmut Toptaş, Kur’an-ı Kerim Şifa Tefsiri, Cantaş Yayınları

Mefail Hızlı, http://www.sorularlaislamiyet.com/subpage.php?s=article&aid=10107

Mehmed Kırkıncı, Kader Nedir, Zafer Yayınları.

Mehmet Bayrakdar, İslam’da Evrimci Yaratılış Teorisi, Kitabiyat Yayınları.

Mehmet Paksu, Peygamberimiz okuma yazma biliyor muydu? http://www.bugun.com.tr/haber/yazdir.aspx?id=29622&type=1

Mehmet Paksu, http://www.sorularlarisale.com/makale/13502/allah_neden_biz_ifadesini_kullaniyor.html

Mehmet Paksu, Kandil geceleri var mı, yok mu?, Bugün gazetesi, http://www.bugun.com.tr/haber/yazdir.aspx?id=20749&type=1

Mehmet Paksu, Kaderde değişmeyen üç şey http://www.bugun.com.tr/kose-yazisi/152266-kaderde-degismeyen-uc-sey-makalesi.aspx

Mehmet Paksu, Dua kaderi nasıl değiştirir, http://www.bugun.com.tr/kose-yazisi/146246-dua-kaderi-nasil-degistirir-makalesi.aspx

Mehmet Paksu, http://www.sorularlaislamiyet.com/qna/14095/oluye-kur-an-okumak-caiz-mi-ve-faydasi-var-mi.html

Mehmet Soysaldı, Songül Şimşek, Kur’an’da Ümmî Kavramının Semantik Analizi ve Bu Bağlamda Hz.Peygamber’in Ümmîliği Meselesi, EKEV Akademi Dergisi, S. 16, s.85-102, 2003. http://web.firat.edu.tr/msoysaldi/ummikavrami.pdf 

Mehmet Talu,  http://www.dinimeseleler.com/soruCevapDetay.aspx?ur_id=2384

Mehmet Y. Yılmaz, http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/8500139.asp?yazarid=148&gid=229&sz=56767

Meral Günel, http://www.sonpeygamber.info/sorularla-peygamberimiz/peygamber-efendimizin-dogum-tarihi

Mevlana Celaleddin Rumi, Mesnevî I. Cilt, Yeni Şafak.

Monique Bernards, Kur’an-ı Kerîm’de İstisnâ (Hûd Sûresi, 116. Ayet Örneği) Arabist, Budepest Studies in Arabic 15-16, www.dinbilimleri.com/DergiPdfDetay.aspx?ID=442

Muhammed Ali Es-Sabuni, Safvetü’t-Tefasir, Ensar Neşriyat

Muhammed b. Cemil Zeyno, Kur’an Diriler İçindir, Ölüler İçin Değil. http://kuranihayat.com/content/kuran-diriler-i%C3%A7indir-%C3%B6l%C3%BCler-i%C3%A7-de%C4%9Fil-muhammed-b-cemil-zeyno

Muhammed Emin Er, http://www.cevaplar.org/index.php?content_view=4719&ctgr_id=61

Muhammed Mahmud Hicazi, Furkan Tefsiri, İlim Yayınları

Muhammet Altaytaş, Hangi Din, Eylül Yayınları, 2002.

Musa Bilgiz, Kur’an’da Amellerin Değer Yönünden Mukayesesi, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 20, s.139-140, 2003.

Mustafa Ağırman, Herşeyin En Güzeli, http://abdurrahmangazivakfi.org/md.asp?YazarID=1&MakaleID=125

Mustafa Akçay, Hak dinden habersiz olanların (fetret ehlinin) dinî konumu. http://hikmet.net/icerik/3458/fetret-ehli-kimlerdir-hukumleri-nedir

Mustafa İslamoğlu, Hayat Kitabı Kur’an, Düşün Yayıncılık.

Mustafa İslamoğlu, http://www.mustafaislamoglu.com/124_Sefaat.html

Mustafa İslamoğlu, http://www.mustafaislamoglu.com/260_Kandiller.html

Mustafa İslamoğlu, http://www.mustafaislamoglu.com/389_Uc%C2%A0Ihlas-Bir-Fatiha!.html

Mustafa İslamoğlu, http://www.mustafaislamoglu.com/554_Adem-ve-Havva-Kimdir-.html

Mustafa İslamoğlu, http://www.mustafaislamoglu.com/727_Sevabi-gondermek-nedir-ve-olumlerde-ne-yapmaliyiz-.html

Mustafa İslamoğlu, http://www.mustafaislamoglu.com/makaleler.php?Makale_id=297&Kat_id=7

Mustafa İslamoğlu, http://yenisafak.com.tr/arsiv/2002/ocak/04/shocaoglu.html

Mustafa İslamoğlu, İman, Denge Yayınları, 1996.

Mustafa Karataş, http://www.mustafakaratas.com/soru-cevap/?soru_sid=15641&soru_sira=&back=soru-cevap

Nimet Yılmaz, http://www.sonpeygamber.info/sorularla-peygamberimiz/hz-peygamber-in-gercek-vefat-yili

Nureddin Turçay ve Musa Hub, http://www.sorularlaislamiyet.com/article/10836/regaib-kandili.html

Nureddin Turçay ve Musa Hub, http://www.sorularlaislamiyet.com/kaynaklar/191060/regaib

Ömer Nasuhi Bilmen, Ömer Nasuhi Bilmen, Emir Yayıncılık.

Salih Akdemir, Kur’ân’ın ilk emri “oku” değil “çağır” röportaj,  http://www.nuriyeakman.com/node/2015

Senai Demirci, Aşka Dair Öyküler, Timaş Yayınları

Seyyid Kutup, Fizililalil Kur’an Tefsiri, Emir Yayıncılık

Siraceddin Önlüer, http://semerkanddergisi.com/magfiret-vesilesi-sefaat/

Siraceddin Önlüer, http://semerkanddergisi.com/vesile-ve-tevessul/

Süleyman Ateş http://haber.gazetevatan.com/agri-mi-cudi-mi/303403/4/Haber

Süleyman Ateş, Gerçek Din Bu 1, Yeni Ufuklar Neşriyat

Süleyman Ateş, http://haber.gazetevatan.com/Ayetler_arasinda_celiski_yoktur_189009_4/189009/4/Haber#.UFYxSVF40lA

Süleyman Ateş, http://haber.gazetevatan.com/Insanin_olmesi_onun_yok_olmasi_anlamina_gelmez_188892_4/188892/4/Yazarlar/31#.UFY611F40lA

Süleyman Ateş, Kur’an Ansiklopedisi, Kuba Yayınları: 16/310-315

Süleyman Toprak, http://www.sorularlaislamiyet.com/article/17103/nahl-suresi-32-ayette-onlar-meleklerin-size-selam-olsun-yapmis-oldugunuz-iyi-islere-karsilik-cennete-girin-diyerek-tertemiz-olarak-canlarini-aldiklari-kimselerdir-buyuruluyor-burada-melekler-deniyor-can-alan-melek-kac-tanedir.html

Süleymaniye Vakfı, http://www.fetva.net/yazili-fetvalar/asere-i-mubessere-hadisini-nasil-anlamak-gerekir.html

Süleymaniye Vakfı, http://www.fetva.net/yazili-fetvalar/berat-gecesinde-kilinmasi-gereken-bir-namaz-var-mi.html

Süleymaniye Vakfı, http://www.fetva.net/yazili-fetvalar/biz-adem-a-sin-cocuklarinin-birbiri-ile-evlenmesi-sonucu-mu-cogaldik.html

Süleymaniye Vakfı, http://www.fetva.net/yazili-fetvalar/hz-musa-meryem-validemizin-agabeyi-hz-isanin-da-dayisi-midir.html

Süleymaniye Vakfı, http://www.fetva.net/yazili-fetvalar/olulerin-ruhlarina-kuran-okunur-mu.html

Süleymaniye Vakfı, http://www.fetva.net/yazili-fetvalar/peygamberimizin-dogum-ve-vefat-tarihlerini-net-olarak-bildirir-misiniz. html

Süleymaniye Vakfı, http://www.fetva.net/yazili-fetvalar/yaratmak-kelimesini-kullanmak-dogru-mu.html

Şaban Haklı, Kötülük Problemi, Yaklaşımlar ve Eleştiriler, Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002.

Şah Veliyyullah Dehlevî, Huccetullahi’l-Baliğa, Beyrut, 1990.

Şamil İslam Ansiklopedisi, Ayet maddesi, Şamil Yayınları.

Şamil İslam Ansiklopedisi, Ümmi maddesi, Şamil Yayınları.

Şamil İslam Ansiklopedisi, Vesile maddesi, Şamil Yayınları.

Talat Koçyiğit, İsmail Cerrahoğlu, Kur’an-ı Kerim Meal ve Tefsiri, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Tarık Dursun K., Nuh’un Gemisi’nin  Çözülemeyen Esrarı, Haziran 1988, Milliyet Gazetesi.

TC Ekonomi Bakanlığı, Demir-Çelik Eşya Sektör Raporu, 2012.

TDK Sözlüğü, http://www.tdk.gov.tr/

Vehbe Zuhayli, et-Tefsirü’l-Münir, Risale Yayınları

Vehbi Akşit, Üç Ayların Toplum Hayatındaki Yeri ve Önemi, Altınoluk dergisi, 2000 – Ekim, Sayı: 176, http://dergi.altinoluk.com/index.php?sayfa=yillar&MakaleNo=d176s034m1

Yahya Şenol, Kandil Geceleri http://www.suleymaniyevakfi.org/arastirmalar/kandil-geceleri.html

Yusuf Kerimoğlu, http://www.tevhidhaber.com/news_detail.php?id=1733&uniq_id=1336943880

Yusuf Şevki Yavuz, http://yusufsevkiyavuz.com/?p=146

Zaghloul El-Naggar, http://www.quranandscience.com/sunnah-a-science/164-every-man-has-360-joint-bones.html

Zekeriya Güler, Hadis Günlüğü, Hüner Yayınevi.

Zekeriya Güler, Vesile ve Tevessül Hadislerinin Kaynak Değeri Üzerine Bir Araştırma, http://www.haznevi.net/Derlemeoku.aspx?DID=71

Ziya Şen, Kur’an’da Ümmî Kavramı ve Hz. Peygamber’in Ümmiliği Sorunu, İslâmî İlimler Dergisi, S. 2, s. 203-219, 2006.

http://en.wikipedia.org/wiki/Age_of_the_universe

http://en.wikipedia.org/wiki/Daughter_of_Aaron

http://en.wikipedia.org/wiki/Genealogy_of_Jesus

http://en.wikipedia.org/wiki/International_Date_Line

http://en.wikipedia.org/wiki/Miriam

http://en.wikipedia.org/wiki/Solar_deity

http://en.wikipedia.org/wiki/Surya_Namaskara

http://en.wikipedia.org/wiki/Urartu

http://evrimianlamak.org

http://fikih.ihya.org/islam-fikhi/haram-aylar.html

http://haber.mynet.com/30-araliki-takvimden-atacaklar-608694-dunya/

http://incemeseleler.com/nimet-i-slam/1250-ramazan-ve-sevval-aylarinin-subutu.html

http://isfaq.com/science/77537.html

http://m.dinimizislam.com/onizleme/detay.asp?Aid=3902

http://m.sorularlaislamiyet.com/index.php?oku=12948

http://mutluluk-okyanusu.blogspot.com/2012/01/surya-namskar.html

http://okulweb.meb.gov.tr/66/02/208585/arsiv/arabic/23-mustesna.htm

http://pubs.usgs.gov/gip/geotime/age.html

http://sorular.mollacami.com/soru-ve-cevaplar-36.html

http://spokensanskrit.de/

http://tevhidvesunnet.com/index.php/fetvalar/40-cenaiz/324-kuran-okuyup-sevabn-oelueye-balamak-caiz-midir.html

http://tr.wikipedia.org/

http://tr.wikipedia.org/wiki/Cudi_Da%C4%9F%C4%B1

http://tr.wikipedia.org/wiki/Evrim

http://tr.wikipedia.org/wiki/İran_Takvimi

http://tr.wikipedia.org/wiki/Leviler

http://unveiling-christianity.org/2012/04/05/mary-the-sister-of-aaron/

http://wiki.answers.com/Q/How_many_joints_are_in_the_human_body

http://www.34-menopause-symptoms.com/joint-pain.htm

http://www.abarim-publications.com/Meaning/Ararat.html#.T8eUs8WZj9c

http://www.aksiyon.com.tr/aksiyon/haber-5641-26-nuhun-gemisi-cudide.html

http://www.answering-christianity.com/quran/my_47.htm

http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-16351377

http://www.biltek.tubitak.gov.tr/merak_ettikleriniz/index.php?kategori_id=5&soru_id=5084

http://www.biltek.tubitak.gov.tr:7000/sites/default/files/flash/bilimcd/cd2/html/sco1.html

http://www.bonejoint.net/referringPhysicians/documents/BoneAndJoint_Handout.pdf

http://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=3242

http://www.diyanet.gov.tr/yayin/basiliyayin/ydinikavramlaryazdir.asp?id=1752

http://www.diyanet.gov.tr/yayin/basiliyayin/yweboku.asp?sayfa=29&yid=33

http://www.diyanet.gov.tr/yayin/basiliyayin/yweboku.asp?sayfa=47&yid=33

http://www.diyanet.gov.tr/yayin/basiliyayin/yweboku.asp?sayfa=64&yid=33

http://www.dogubayazit.gov.tr/default_B0.aspx?content=1024

http://www.ehow.com/about_5371252_origin-iron.html

http://www.evrimteorisi.com

http://www.gulzarihacegandergisi.com/the-community/44-nizameddin-saltan-/320-kader-degisir-mi.html

http://www.harekrsna.de/surya/surya-namaskar.htm

http://www.ilkayet.net/polemik2.htm

http://www.ilmedavet.com/melekler-vazifelerinde-hakiki-tesire-sahip-midirler.html

http://www.ilmiarastirma.net/makale/111655/hz-nuh-un-gemisi-neden-agri-dagi-nda-degildir

http://www.indianexpress.com/news/fatwa-against-unislamic-surya-namaskar-in-mp/898481/

http://www.iskenderpasa.com/13AEB269-0365-4A78-9C2C-701F9D9EFDC9.aspx

http://www.islamicmoon.com/

http://www.islamicmoon.com/CFCO%20powerpoint-2.ppt

http://www.islaminesil.com/oluye-kuran-okumak-t20283.0.html;wap2=

http://www.jewfaq.org/moshe.htm

http://www.kadereiman.com

http://www.kevsernet.com/s_ve_c/438.htm

http://www.kevsernet.com/s_ve_c/598.htm

http://www.kuranmucizeleri.com/bilimsel_mucizeler_94.html

http://www.kuranvebilim.com/k_mucizeleri/fizik1.htm

http://www.mplsortho.com/faq/#how-many-joints

http://www.msxlabs.org/forum/osmanli-imparatorlugu/136104-osmanlilarda-takvim.html

http://www.noahsarksearch.com/cudi.htm

http://www.nursinghome.org/fam/fam_013.html

http://www.osteoporoz2009.org/bone-health/bone-health.html#more-537

http://www.quran-miracle.info/best-of-creators.htm

http://www.quran-miracle.info/evrim-teorisi.htm

http://www.radikal.com.tr/ek_haber.php?ek=ktp&haberno=3985

http://www.resulullah.org/es-olarak#_ftnref4

http://www.risaleonline.com/soru-cevap/olulere-kuran-okumak

http://www.sonpeygamber.info/islam-oncesi-donemde-arabistan-i-

http://www.sorularlaevrim.com

http://www.sorularlaislamiyet.com/article/11046/islam-ulkelerinin-ramazan-orucuna-farkli-baslamasini-ictima-veya-ruyeti-esas-almaya-bagliyorlar-ramazan-ay-inin-belirlenmesi-icin-hilal-in-ruyeti-ve-ictimai-konusunda-bilgi-verir-misiniz.html

http://www.sorularlaislamiyet.com/article/12413/peygamberimizin-sas-dogum-gununu-mevlid-kandilini-kutlamak-bidat-midir.html

http://www.sorularlaislamiyet.com/article/13553/peygamberimiz-asv-kizina-ey-fatima-seni-ben-bile-kurtaramam-dedigi-halde-bazi-hadislerde-sefaatten-bahsedilmesi-nasil-aciklanabilir.html

http://www.sorularlaislamiyet.com/article/15431/mirac-kandili-nedir.html

http://www.sorularlaislamiyet.com/article/1778/ru-yet-i-hilal.html

http://www.sorularlaislamiyet.com/qna/10960/yuce-kitabimiz-kuran-da-hz-meryem-in-hz-harun-un-kiz-kardesi-olduguna-dair-ayetler-var-oysa-meryem-oglu-hz-isa-ile-musa-ve-harun-peygamber-arasinda-asirlar-var-bu-bir-isim-benzerligi-midir.html

http://www.sorularlaislamiyet.com/qna/11944/ata-ve-levh-i-mahv-ve-isbat-nedir-levh-i-mahv-isbat-levhasinin-hikmeti-nedir.html

http://www.sorularlaislamiyet.com/qna/1281/olmek-uzere-olan-kisiye-yasin-suresini-okumanin-hikmeti-nedir.html

http://www.sorularlaislamiyet.com/qna/150162/cebrail-in-ilk-vahyi-getirdiginde-oku-diye-soyledigi-seyin-sirri-nedir-vahyedilen-ayeti-okumasini-soyluyorsa-peygamberimiz-hz-muhammed-neden-ben-okuma-yazma-bilmem-diyor.html

http://www.sorularlaislamiyet.com/qna/2884/mirac-kandili-ve-degerlendirilmesi-hakkinda-bilgi-verir-misiniz-hangi-ibadetler-yapilmali.html

http://www.sorularlaislamiyet.com/qna/3117/saban-ayinin-15-gecesi-beraat-kandili-oluyor-kandilin-oncesi-mi-sonrasi-mi-oruc-tutmak-gerekir.html

http://www.sorularlaislamiyet.com/qna/8770/allah-in-melegi-ikra-oku-dediginde-peygamberimiz-ummi-birisi-miydi-peygamberimiz-ben-okuma-bilmem-mi-yoksa-ne-okuyayim-mi-demisti.html

http://www.sorularlarisale.com/makale/19095 /ayati_kuraniyenin_adedi_alti_bin_alti_yuz_altmis_alti_olmakla_kuranda_6666_ayet_mi_vardir.html

http://www.takvim.com

http://www.thefreedictionary.com/sister

http://www.yeniasya.com.tr/2010/11/26/enstitu/h2.htm

(15043)

kez okunmuştur.

(15043)

Speak Your Mind

*