Hediye Kitaplarınızı Hâlâ Almadınız mı?

Bazı âyetlerde Rabbimizin “Biz” ifadesini kullanmasının hikmeti nedir?

Yaratanların en güzeli ifadesi ne anlama gelir? Hz. Musa Hz. İsa’nın dayısı mıdır? Değilse neden Kur’an’da Hz. Meryem’e “Harun’un kız kardeşi” olarak hitap edilmektedir?

Allah’ın kötülükleri iyiliklere çevirmesi ne anlama gelmektedir?

İblis meleklerden ise nasıl isyan etti? Kur’an’da Hz. Âdem ve Hz. Havva’ya şirk isnadı mı vardır?

Hz. Nuh’un Gemisinin Üzerinde Durduğu Dağ Cudi mi? Ağrı mı?

İnsan vücudunda 360 eklem olduğunu belirten hadisi nasıl anlamak gerekir? Hz. Havva Hz. Âdem’in kaburga (eğe) kemiğinden mi yaratılmıştır?

Hz. Azrail aynı anda eceli gelen o kadar kişinin canını nasıl alıyor?

Rızık Allah’ın taahhüdü altında olduğu halde açlıktan ölenleri nasıl izah ederiz? Cennetle müjdelenenler 10 kişi mi? Neden hepsi erkek?

Peygamberimize ilk vahiy geldiğinde neyi “okuması” istenmişti?

Peygamberimiz okuma-yazma biliyor muydu? Hicri takvimde gece mi gündüz mü önce gelir? Bunun önemi nedir?

Üç mescitten başkasına yolculuk yapılamaz mı?

Peygamberimiz 61 yaşında mı 63 yaşında mı vefat etti? Elimizdeki mushaflarda ayet sayısı 6666'dan az gözüküyor. Bunun nedeni nedir?

İslam'ı duymamış kimseler cehenneme mi gidecekler? Fetret nedir?

Surya namaskara nedir? Namazla bir ilgisi var mıdır? Evrim İslam ile çelişir mi?

Hz. Âdem ve Hz. Havva’nın çocukları nasıl çoğalmışlardır?

Tağut nedir? Kur’an’da neden demir için “indirdik” tabiri yer almaktadır?

Miladi takvim-Hicri takvim ve yılbaşı tartışmaları…

Kader nedir? Kaderde bir adamın öleceği zaman belliyse onu öldürenin ne suçu var?

Hidayet ve dalalet yolunu seçenlerin iradesi farklı yaratılmış olamaz mı?

Rabbimiz dileyeni mi dilediğini mi hidayete erdirmektedir? Bu dünyada nasıl hareket edeceğimiz belli ise neden imtihan için dünyaya geliyoruz?

Kader inancı kötü yönde kullanılmış mıdır?

Kader ve cüzi irade dengesi nasıl kurulur? Kalpleri mühürlenmiş kişiler iman etmediğinde neden sorumlu oluyor?

Hayır da şer de Allah’tan mı? Yoksa hayır Allah’tan şer nefsimizden mi?

Cenab-ı Allah insanlara günah işlemeyi emreder mi? Sadaka belaları defeder mi? Kader değişir mi?

Teodise nedir? Dünyada neden birçok kötülük var?

İslam ülkeleri neden oruca farklı tarihlerde başlamaktadır? İslam’da kandil gecelerini kutlamak var mıdır?

Ölülerin ardından Kur’an okunur mu?

Şefaat ve tevessül ne demektir? Gıybet ne zaman caiz olur?

KAYNAKÇA

(8825)

Speak Your Mind

*