Allah’ın kötülükleri iyiliklere çevirmesi ne anlama gelmektedir?

“Ancak tövbe edip iman eden ve salih amel işleyen kim­seler müstesnadır. İşte Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. (Furkan, 70)” âyeti okunduğunda, “kişinin önceden işlediği günahlar neden sevaba dönüşüyor, tövbe durumunda önceden işlenmiş kötülüklerin fazla olması avantaj mı oluyor?” gibi bir soru akla gelebilmektedir.

Tövbe, yapılan kötü işlerden duyulan rahatsızlık sonucu vicdani bir muhasebe ile hayra yapılan U dönüşünü ve neticesinde bir daha kötülüklere dönmeme azmini ifade eder. Kişiyi doğru istikamete yönelten bir amel olması yönüyle, doğru yolun anahtarıdır, denebilir. Sonu pişmanlık ve tövbe ile biten bir günah, kibri netice veren ibadetten daha hayırlıdır. Tövbe sonrası Cenab-ı Allah’ın kötülükleri iyiliklere çevirmesi konusunda âlimlerin farklı yorumları bulunmakta olup, yapılan çeşitli yorumlara aşağıda yer verilmiştir.

  • Burada, dünyada gerçekleşen bir dönüşümden bahsedilmektedir. Kötü amellerden salih amellere bir geçiş söz konusudur. Şerde kullanılan kabiliyetler, hayırda kullanılmaya başlar. Evi kundaklamakta kullanılan ateşin, fakirlere yemek pişirilmesinde kullanılması gibi… Şirk imana, zina iffete, isyan takvaya dönüşür.
  • Günahlar doğrudan sevaba dönüşmez, ancak kötülükler tövbe ile silinir ve yapılan tövbeler için onlara sevap yazılır.
  • Âyete göre, kulun günahları silinerek, onların yerine sevap yazılır.
  • Âyette, kötülük ve iyilik zikredilmesine rağmen, aslında bunların karşılığı olan ceza ve mükâfat kastedilmektedir. Dolayısıyla kötülüklerin iyiliklere çevrilmesi, cezanın mükâfata çevrilmesi anlamında kullanılmıştır.
  • Kötülüklerin iyilikle çevrilmesi ile sadece günahların affedilmesi kastedilmiştir.

Yukarıdaki yorumların her biri, bir hakikatı farklı pencerelerden ifade etmekte… Özellikle, kendimi yakın bulduğum ilk iki yorum, kişide gerçekleşen manevi dönüşümün dünya ve ahiretteki hayırlı sonuçlarını gözler önüne sermektedir. Kötülüğün yok edilmesi ile sadece kötülük giderilmemekte, aynı zamanda kötülüğün yerine iyilik getirilmektedir, yani kötülükler iyiliklere çevrilmektedir. Örneğin, kalp, takva ile şirkten temizlenir temizlenmez iman ile süslenmekte; kumarı terk eden, pasif biçimde köşesine çekilmemekte, huzuru namaz saflarına kendini atmakta bulmaktadır. Diğer yandan, mazinin günahlarına sürekli nedamet gösterilmesi, kişiyi tevazu, haşyet ve marifet yolunda uçuran bir rampa görevi görerek, kötülükleri iyiliklere dönüştürmektedir.

Dr. Naim Tatlıcı

 

(5872)

kez okunmuştur.

(5872)

Speak Your Mind

*