Elimizdeki mushaflarda ayet sayısı 6666’dan az gözüküyor. Bunun nedeni nedir?

Halk arasında Kur’ân-ı Kerîm’in 6666 ayetten oluştuğu kanaati hâkimdir. 6666’nın akılda kalıcı bir rakam olması ve bazı dini ve edebi metinlerde bu sayının yer alması nedeniyle, bu kanaat yaygınlık kazanmış olabilir. 6666 rakamına Zemahşeri, İbn-i Huzeyme, Ebulleys Semerkandi ve Bediüzzaman gibi âlimlerin kitaplarında rastlanmaktadır. Şeyhülislam İbn-i Kemâl’in

“Bilmek istersen eğer sen aded-i âyâtı, 

Cümlesi altıbin altıyüz altmışaltı.”

beyitinde ve Cem Karaca’nın “Allah yar” adlı parçasında

“Sev korkma sakın
Rab sana yakın
Allah yar yar
Üç var yedi var
Oniki var kırk var
Altı bin altıyüzaltmışaltı inen var
Allah yar yar”

bu rakamın yer aldığı görülmektedir. Âlimler tarafından, âyet sayısıyla ilgili olarak 6204, 6205, 6210, 6214, 6217, 6219, 6220, 6225, 6226, 6236, 6600, 6616 ve 6666 gibi farklı rakamlar ortaya konmuştur. Sûre başlarındaki besmelelerin âyet sayılıp sayılmaması, bazı mukatta harflerin (Elif-lâm-mîm, Tâ-hâ, Yâ-sîn gibi) birer âyet sayılıp sayılmaması, bazı âyetlerin birleştirilerek sayılması ve ayetlerde durma yerlerindeki ihtilaflar, sayısal farklılığa yol açmıştır. Kûfeli bilginlere göre belirlenmiş 6236 sayısı genel kabul görmüş ve halihazırdaki mushaflar da bu rakama göre hazırlanmıştır. Rakamlarda ihtilaf olsa da, Kur’an’daki âyetlerde ne bir fazlalık ve ne de bir eksiklik söz konusu değildir. Bunun teminatını Yüce Rabbimiz şu şekilde vermiştir: “Hiç şüphesiz, zikri (Kur’an’ı) biz indirdik biz; onun koruyucuları da gerçekten biziz. (Hicr, 9).”

Dr. Naim Tatlıcı

 

(3999)

kez okunmuştur.

(3999)

Speak Your Mind

*