Âyetlerin İzinde Kur’an’ı Anlamak Kitabı İçindekiler

Âyetlerin İzinde Kur’an’ı Anlamak adlı kitabımızın içinde yer alan konulara aşağıda yer verilmiştir.

Kitabı aşağıda belirtilen bağlantıya tıklayarak indirebilirsiniz.

https://aklatakilanlar.com/?smd_process_download=1&download_id=1262

HAKKIMDA

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ

YÖNTEM

 1. BÖLÜM

1.1. Özne Zamirleri

1.1.1.       Ayrık Özne Zamirleri

1.1.1.1.“Ene”  أَنَا

1.1.1.2. “Ente” أَنْتَ

1.1.1.3.“Nahnu” نَحْنُ

1.1.1.4.“Entum” اَنْتُمْ

1.1.1.5.“Huve” هُو

1.1.1.6.“Hiye” هِيَ

1.1.1.7.“Hum” هُمْ

1.1.1.8.“Hunne” هُـنَّ

1.1.1.9.Diğer Ayrık Özne Zamirleri

1.1.2. Bitişik Özne Zamirleri ve Gizli Zamirler

1.1.2.1. Arapçada Fiil ve Fiil Çeşitleri

1.2.1.2. Arapçada Mazi Fiiller

1.2.     Nesne Zamirleri

1.2.1. Bitişik Nesne Zamirleri

1.2.1.      Ayrık Nesne Zamirleri

1.3.     Bitişik Mecrur Zamirler

 1. BÖLÜM

2.1. Belirli ve Belirsiz İsimler

2.2. Cinsiyete Göre İsimler (Eril-Dişil)

2.2.1. Gerçek Dişil İsimler

2.2.1.1. Kadınlara Ait Özel İsimler

2.2.2.2. Dişi Varlıklara İşaret Eden Cins İsimler

2.2.2. Mecazî Dişil İsimler

2.2.2.1. Dişilik Alâmeti Olan Mecazî Dişil İsimler

2.2.2.2. Dişilik Alâmeti Olmayan Mecazî Dişil İsimler

2.3. Tekil-İkil-Çoğul İsimler

2.3.1. Kurallı Eril Çoğullar

2.3.2. Kurallı Dişil Çoğullar

2.3.3. Kuralsız Çoğullar

2.4. Harekesine Göre İsimler

 1. BÖLÜM

3.1. Muzari ve Gelecek Zaman Fiilleri

3.1.1. Muzari Fiiller

3.1.2. Gelecek Zaman Fiilleri

3.2. Harfler ve Cer Harfleri

3.2.1. Bi بِ

3.2.2. Min مِنْ

3.2.3.  İlâ   إلى

3.2.4.  ‘An عَنْ

3.2.5.  ‘Alâ   عَلَى

3.2.6.  Li لِ

3.2.7.  Fî فِي

3.2.8.  Ke  كَ

3.2.9.  Hattâ حَتَّى

3.2.10. Yemin Vurgusu و   ب  ت

3.3. Yer ve Zaman Zarfları

3.3.1. Emame اَمَامَ

3.3.2. Halfe خَلْف ve Beyne بَيْن

3.3.3. Fevka فَوْقَ

3.3.4. Tahte تَحْتَ

3.3.5. Yemîn يَمِين Yesâr يَسَار

3.3.6. Meâ مَعَ

3.3.7. ‘İnde عِنْدَ

3.3.8. Kable قَبْلَ

3.3.9. Ba’de بَعْدَ

3.3.10. Havle حَوْلَ

3.3.11. Verâe وَرَٓاءَ

3.4. İstisnâ edatları

 1. BÖLÜM

4.1. İşaret İsimleri

4.2. Soru Edatları

4.2.1. Mâ  مَا, Mâzâ مَاذَا

4.2.2. Lime  لِمَ, Limâzâ لِمَاذَا

4.2.3. Men  مَنْ

4.2.4.Keyfe كَيْفَ

4.2.5. Eyne  اَيْنَ

4.2.6. Kem  كَمْ, Bikem بِكَمْ

4.2.7. Eyyü أيُّ

4.2.8. Metâ  مَتٰى

4.2.9. Hel هَلْ, E اَ

4.3. İsim ve Sıfat Tamlamaları

4.4. İsim ve Fiil Cümleleri

 1. BÖLÜM

5.1. Emir Fiilleri

5.1.1. Doğrudan/ II. Şahıslara Verilen Emir (Emr-i Hâzır)

5.1.2. Dolaylı/III. Şahıslara Verilen Emir (Emr-i Gâib)

5.2. Fiillerde Olumsuzluk

5.2.1. Mâzî Fiillerde Olumsuzluk

5.2.1.1. Olumsuzluk Durumu

5.2.1.2. Kesin Olumsuzluk Durumu

5.2.1.3. Değişebilir/Bozulabilir Olumsuzluk Durumu

5.2.2. Muzari Fiillerde Olumsuzluk

5.2.3. Gelecek Zamanda Kesin Olumsuzluk Durumu

5.2.4. Emir Kipinde Olumsuzluk

5.2.4.1. Doğrudan Yasaklama (Nehy-i Hâzır)

5.2.4.2. Dolaylı Yasaklama (Nehy-i gâib)

 1. BÖLÜM

6.1. İllet Harfleri

6.2. Sahih Fiiller

6.2.1. Sâlim Fiiller

6.2.2. Mehmûz Fiiller

6.2.3. Muza’af Fiiller

6.3. İlletli Fiiller

6.3.1. Misâl Fiiller

6.3.2. Ecvef Fiiller

6.3.3. Nâkıs Fiiller

6.3.4. Lefîf Fiiller

6.4. İlletli Fiillerde Değişim

 1. BÖLÜM

7.1. İlgi Zamirleri (İsm-i Mevsûl)

7.1.1. Genel/Ortak İlgi Zamirleri

7.1.2. Özel İlgi Zamirleri

7.2. Nidâ Edatları

7.3. Kâne ve Benzerleri Grubu

7.3.1. İsim Cümlesinde Kullanımı

7.3.2. Fiil Cümlesinde Kullanımı

7.3.2.1. Mazi Zamanın Hikâyesi

7.3.2.2 Muzari Zamanın Hikâyesi

7.3.2.3. Gelecek Zamanın Hikâyesi

7.4. İnne ve Benzerleri Grubu

7.4.1. İnne اِنَّ

7.4.2. Enne أَنَّ

7.4.3. Keenne  كَأَنَّ

7.4.4. Lakinne  لكِنَّ

7.4.5. Leyte لَيْتَ

7.4.6. Le’alle لَعَلَّ

 1. BÖLÜM

8.1. Faili Meçhul Fiiller

8.2. Atıf Edatları

8.2.1. Ve الوَاو

8.2.2. Fe  الفاء

8.2.3. Sümme  ثمّ

8.2.4. Ev  أو

8.2.5. Em  أَمْ

8.2.6. Hattâ  حتى

8.2.7. Bel  بَلْ

8.2.8. Lâ  لاَ

8.2.9. Lâkin  لكنْ

8.2.10. İmmâ  إمّا

8.3. Mebnî Zarflar

8.3.1. Mebnî mekân zarfları

8.3.1.1.  حَيْثُ

8.3.1.2.  أَيْنَ

8.3.1.3.  ثَمَّ

8.3.1.4.  لَدُنْ – لَدَى

8.3.1.5. هُناَ

8.3.2. Mebnî zaman zarfları

8.3.2.1. أَياَّنَ

8.3.2.2. مَتَى

8.3.2.3. لَماَّ

8.3.2.4. مُذْ مُنْذُ

8.3.2.5. أَمْسِ

8.3.2.6. قَطُّ

8.3.2.7. اَلْآنَ

8.3.2.8. إِذاَ  إِذْ

8.3.3 Hem zaman, hem mekân için kullanılan mebnî zarf

 1. BÖLÜM

9.1. Asli/Kök Harfleri Bulma Yöntemi

9.2. Fiillerin Anlam Çatıları

9.2.1. Geçişsiz (Lâzım) Fiil

9.2.2. Geçişli (Müteaddi) Fiil

9.2.3. Dönüşlülük (Mutavaat)

9.2.4. İşteşlik

9.3. Üç Harflilere İlaveli Fiiller

9.3.1. (3+1) Fiiller

9.3.1.1. İf’âl إفعال Bâbı

9.3.1.2. Tef‘îl تفعيل Bâbı

9.3.1.3. Mufâ’ale مفاعلة Bâbı

9.3.2.(3+2) Fiiller

9.3.2.1. İnfi‘âl  انفعال Bâbı

9.3.2.2. İfti‘âl افتعال Bâbı

9.3.2.3.  Tefa’’ul  تَفَعُّلٌ Bâbı

9.3.2.4. Tefâ‘ul تَفَاعُلٌ  Bâbı

9.3.2.5.  İf‘ilâl افعلال Bâbı

9.3.3. (3+3) Fiiller

9.3.3.1. İstif’âl إسْتِفْعَالٌ bâbı

9.3.3.2. İf’î’âl اِفْعِيعَال bâbı

9.3.3.3. İf’ivvâl اِفْعِوَّال babı

9.3.3.4. İf’îlâl اِفْعِيلَالٌ babı

9.4. Üç Harflilere İlaveli Fiillerin Edilgen Halleri

9.5. Dört Harfli Yalın Fiiller ve Dört Harflilere İlaveli Fiiller

9.5.1. Dört Harfli Yalın Fiiller: فَعْلَلَةٌ  فِعْلالُ Bâbı

9.5.2. Dört Harflilere İlaveli Fiiller

 1. BÖLÜM

10.1. Mastarlar

10.1.1. Yalın fiil mastarları

10.1.2. İlâveli fiil mastarları

10.1.2.1.  İf’âl (إِفْعَالٌ) Bâbı Mastarları

10.1.2.2.  Tef’îl (تَفْعِيلْ) Kalıbı Mastarları

10.1.2.3.  Mufâ’ale مُفَاعَلَة Bâbı Mastarları

10.1.2.4.  İnfi’âl (اِنْفِعَالْ) Kalıbı Mastarları

10.1.2.5.  İfti’âl (اِفْتِعَالْ) Kalıbı Mastarları

10.1.2.6. Tefa’’ul (تَفَعُّلْ) Kalıbı Mastarları

10.1.2.7.  Tefâ’ul (تَفَاعُلْ) Kalıbı Mastarları

10.1.2.8.  İstif’âl (اِسْتِفْعَالْ) Kalıbı Mastarları

10.2. Arapça Kelime Yapımı

10.3. Türetilen İsimler

10.3.1. Etken ve Edilgen Sıfat Fiiller (İsm-i Fâ’il ve Mef’ûl)

10.3.1.1. Üç Harfli Yalın Fiillerde İsm-i Fâ’il/Mef’ûl

10.3.1.2. Dört Harfli Yalın Fiillerde İsm-i Fâ’il/Mef’ul

10.3.1.3. Üç Harflilere İlaveli Fiillerde İsm-i Fâ’il/Mef’ûl

10.3.2. Niteleme Sıfatları (Sıfat-ı Müşebbehe)

10.3.3. Mübalağalı İsm-i Fâ’il

10.3.4. Mekân ve Zaman Bildiren İsimler (İsm-i Zaman ve Mekân)

10.3.5. Üstünlük ve Karşılaştırma İsmi (İsm-i Tafdîl)

10.3.6. Araç-Gereç İsmi (İsm-i Âlet)

10.3.7. Küçültme İsmi (İsm-i Tasgir)

10.3.8. İlgi ve Aidiyet İsmi (İsm-i Mensûb)

10.3.9. Hayret (Taaccüb) Kipleri

 1. BÖLÜM

11.1.Nasb Edatları

11.1.1. Doğrudan Nasbeden Edatlar

11.1.1.1. Len لَنْ

11.1.1.2. En أنْ

11.1.1.3. İzen إِذَنْ İzân إِذاً 

11.1.1.4. Key كَيْ ve Likey لِكَيْ

11.1.2. Gizli أنْ ile Nasbeden Edatlar

11.1.2.1. Fe ف

11.1.2.2. Sebep bildiren Li لِ

11.1.2.3. Olumsuzluğu pekiştiren Li  لِ

11.1.2.4. Hatta حَتَّ

11.1.2.5. Atıf harfi Ev أو

11.1.2.6. Beraberlik Vavı Ve وَ

11.2. Cezm Edatları

11.2.1. لِ Edatı

11.2.2. Lâ لاَ

11.2.3. Lem لَمْ

11.2.4. Lemmâ لَمَّا

11.3. Şart Edatları

11.3.1. Cezm Eden Şart Edatları

11.3.1.1. İn إِنْ

11.3.1.2. Men  مَنْ

11.3.1.3. Mâ مَا

11.3.1.4. Eyne  أَيْنَ ve Eynemâ  أَيْنَمَا

11.3.1.5. Mehmâ مَهْمَا

11.3.1.6. Metâ مَتى

11.3.1.7. İzmâ إِذْمَا

11.3.1.8. Eyyâne أَيَّانَ

11.3.1.9. Eyyü أَيّ

11.3.1.10. Ennâ أنَّى

11.3.1.11. Haysümâ حَيْثُمَا

11.3.1.12. Keyfemâ كَيْفَمَا

11.3.1.13. Eyyümâ أَيُّمَا

11.3.2. Cezm Etmeyen Şart Edatları

11.3.2.1. Lev  لَوْ

11.3.2.2. Levlâ  لَوْلاَ ve Levmâ لَوْمَا

11.3.2.3. İzâ  إذَا

11.3.2.4. Beynemâ بَيْنَمَا ve Beynâ بَيْنَا

11.3.2.5. ‘İndemâ عِنْدَمَا Hınemâ حِينَماَ ve Lemmâ لَمَّا

11.3.2.6. Küllemâ   كُلَّمَا

11.2.2.7. Emmâ  أَماَّ

 1. BÖLÜM

12.1. Bazı Kalıp İfadeler

12.1.1. سواءٌ أ… أم…

12.1.2. طَوْعًا اَوْ كَرْهًا

12.1.3. سِرًّا وَعَلَانِيَةً

12.2. Fiil İsimler

12.3. Mansublar

12.4. Tümleç (Mef’ûl) Çeşitleri

12.4.1. Nesne (Mef’ûlün Bih)

12.4.2. Kökteş Tümleç (Mef’ûlün mutlak)

12.4.3. Sebep Tümleci (Mef’ûlün Lieclih)

12.4.4. Zarf Tümleci (Mef’ûlün Fih)

12.4.5. Beraberlik Tümleci (Mef’ûlün Me’ah)

12.5. Temyiz

12.6. Durum (Hal) Zarfı

 1. BÖLÜM

13.1. Sayılar

13.2. Gün,  Mevsimler ve Aylar

13.3. Renkler

13.4. Organlar

 1. BÖLÜM

14.1. Gayrimunsarif (Yarı çekimli kelimeler)

14.2. Maksûr, Mankûs, Memdûd İsimler

14.3. Yaklaşma, Umut ve Başlama Fiilleri

 1. BÖLÜM

15.1. En Çok Kullanılan Kelimeler

15.2. En Çok Kullanılan Kök Harfler

 1. BÖLÜM

AYET, HADİS VE DUALAR

16.1. RAMAZAN-1[Fâtihâ S]

16.2. RAMAZAN-2[Oruç-Sahur-İftar]

16.3. RAMAZAN-3[Orucu rahat tutmak]

16.4. RAMAZAN-4[Sübhaneke-Fîl S-Terâvih]

16.5. RAMAZAN-5[Kureyş S]

16.6. RAMAZAN-6[Mâ’ûn S]

16.7. RAMAZAN-7[Âyet-ül Kürsi]

16.8. RAMAZAN-8[Âyetlerden Dualar]

16.9. RAMAZAN-9[Yâsîn S]

16.10. RAMAZAN-10[Ezan-Kâmet]

16.11. RAMAZAN-11[Salât-Selâm]

16.12. RAMAZAN-12[Rabbenâ Duaları]

16.13. RAMAZAN-13[Bakara S]

16.14. RAMAZAN-14[Âmenerresulü]

16.15. RAMAZAN-15[Sıkça Rastlanan Bazı İfadeler]

16.16. RAMAZAN-16[Hutbe Duaları]

16.17. RAMAZAN-17[Vahiy Dili]

16.18. RAMAZAN-18[Reenkarnasyon-Karnaval]

16.19. RAMAZAN-19[Asr S-Kevser S]

16.20. RAMAZAN-20[Kâfirûn S]

16.21. RAMAZAN-21[Nasr S-Hapşırma Duası]

16.22. RAMAZAN-22[Tebbet S]

16.23. RAMAZAN-23[İhlâs S]

16.24. RAMAZAN-24[Felâk S-Nâs S]

16.25. RAMAZAN-25[Simetri Mucizesi]

16.26. RAMAZAN-26[Kadir S]

16.27. RAMAZAN-27[Kunut Duaları]

16.28. RAMAZAN-28[Yemek Duası-Ettahiyyatu]

16.29. RAMAZAN-29[Hile yapmamak]

16.30. RAMAZAN-30[Namazın Anlamı]

VEDA VAKTİ

KAYNAKÇA

Âyetlerin İzinde Kur’an’ı Anlamak adlı kitabımızın içinde yer alan konulara yukarıda yer verilmiştir.

Kitabı aşağıda belirtilen bağlantıya tıklayarak indirebilirsiniz.

https://aklatakilanlar.com/?smd_process_download=1&download_id=1262

(6581)

Speak Your Mind

*