Değişen Toplumsal Yapıda Karakter

karakter

Bu çalışmada yeni-kapitalist sistem (yapı) ile kültür arasındaki çatışma üzerinde yoğunlaşılmıştır. Çalışmanın temel sorunsalı, Türkiye’de ve dünyada yaşanan hızlı sosyo-kültürel, ekonomik ve teknolojik değişmelere bağlı olarak çalışma koşullarındaki değişikliklerle (süresizlik, belirsizlik gibi) meslek sahibi çalışanların, özelde aile ile, genelde sosyal çevre ile olan ilişkilerinde düştükleri çelişkili konumdur. Prof. Dr. Aytül Kasapoğlu editörlüğündeki bu ortak çalışmada, yazar mühendislerle ilgili bölümü hazırlamıştır.

(3400)

Speak Your Mind

*